Shop Mobile More Submit  Join Login
[VIE] Azrael by Mylodnih [VIE] Azrael by Mylodnih
SunSun Sun  For :iconv-island-explorer:Sun Sun Sun 

Star! Tên: Azrael

Star! Tuổi: 18 

Star! Giới Tính: Cái

Star! Chiều cao: 1m68

Star! Cấp độ: Mây

Star! Trang bị: Sách phép

Star! Tiểu sử/ Thông tin khác

Snowflake Là em gái trong một cặp sinh đôi, có anh trai là quỷ.

Snowflake Vốn có sức mạnh phép thuật không cần vật dẫn, nhưng sau đó vì một số lí do mà mất đi khả năng này, cuối cùng phải nhờ vào sách phép để hồi phục dần.

Snowflake Đặc điểm nổi bật: RẤT kiên nhẫn, giải quyết mọi việc theo đường lối hòa bình.


Add a Comment:
 
:iconfeilmagnus:
FeilMagnus Featured By Owner Jan 14, 2015  Hobbyist Digital Artist
wonderfull design!
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jan 15, 2015  Student Artist
Thanks so sooooooo much :iconallmytearsplz: 
Reply
:icon801-furin:
801-furin Featured By Owner Aug 15, 2014
"hnnn~ xin chàooooo~ thực sự đáng yêu quá đi~"
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Aug 15, 2014  Student Artist
cám ơn nhe :icondeyedplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Aug 15, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconmaniacscreamplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Aug 15, 2014  Student Artist
:iconblushplz: wat goin onnnnnnnnnnnnnn
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Aug 15, 2014  Hobbyist Digital Artist
xênh quá :icongyaa3plz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Aug 16, 2014  Student Artist
:iconuhuhuhuplz: ngại quá 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 14, 2014
Image Size
1.6 MB
Resolution
1819×2667
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
284
Favourites
9 (who?)
Comments
8
×