Shop Mobile More Submit  Join Login
[L4S] Summer prom_ Couple Dolly Leo and Kurayami by Mylodnih [L4S] Summer prom_ Couple Dolly Leo and Kurayami by Mylodnih
For :iconlandof4seasons:

:icondollyleo: (c) :iconmylodnih: (me)
:iconkurayamiplz: (c) :iconvipluvb2st:

I think Dolly's singing this [link]

:iconlalalaplz:

Tôi xong rồi, xong rồi đó~

Mặc dù rất lâu mới nộp tranh nhưng thực chất tôi mới bắt đầu đi nét từ tối hôm kia :iconmingplz: xin lỗi bạn Kura vì sự chậm trễ :icongyaa2plz:

Vâng.. khung cảnh sến súa rất kinh khủng.. Dù sao đây là lần đầu tôi làm cả back ground trên SAI, nên mọi người cứ ném gạch đá tự nhiên, tôi không có ngại đâu :icondeyedplz:

*ôm Kura thắm thiết* :iconrubcheeksplz:
Add a Comment:
 
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
tui shipppppppp :iconscreaminplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
cô shippppppppppp kệ cô :iconscreamingplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
nỡ lòng nàoooooo~~ :iconineedtopeeplz:
tui đang ủng hộ cô đó trời ơi
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Artist
kệ cô :iconmingblushplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jul 5, 2013  Hobbyist Digital Artist
dc lắm. cô cứ kệ đi tui cứ ship làm gì nhau nàu :iconmingleleleplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Artist
không thèm :iconlazykickplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jul 5, 2013  Hobbyist Digital Artist
ai cần mấy người thèm :iconmingplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Artist
:iconlazeoverkillplz:
Reply
(1 Reply)
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist General Artist
Sô rồ mén tịt :iconheblushplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
:iconblushplz: lừa đảo cả thôi, quên không dùng số hoa bác Mi đưa~
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist General Artist
Thôi ko sao, mang về ngăm trà cũng được :iconheblushplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
tôi cũng tính vậy :iconokie3plz:
Reply
:iconvipluvb2st:
VIPluvB2ST Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconsoemotionalplz: quá đệp... quá lãng mạn... :iconstunplz: tôi chính thức yêu cô :icondancingcatplz:

* ôm Dolly * * hun chụt chụt * :iconbrokissplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
Á á á á á á á.. sao cô cưỡng hôn tôi :iconscreaminplz:
Reply
:iconvipluvb2st:
VIPluvB2ST Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
:icongyaa3plz: tôi tưởng cô thích vậy chứ
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
:icongyaa2plz: cũng thích.. à tại bất ngờ quá..
Reply
:iconvipluvb2st:
VIPluvB2ST Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
:iconstunplz: .... hô hô hô ... tôi sẽ làm thường xuyên :icondancingcatplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
ấy... đừng :icongyaaplz:
Reply
:iconleahant:
Leahant Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist
thật thơ mông và loãng moạng ...:icongyaaplz: thật đẹp đôi...:icongyaa2plz:

...thật...ko giống với khung cảnh đầy lông hôm đó...:iconpapmingplz:
Reply
:iconvipluvb2st:
VIPluvB2ST Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
có thể ví mấy cái lá đu trên cột là lông cũng dc mà :iconmingplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
này cô kia, không đc nói lá yêu của tôi như rứa :iconscreaminplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
:icongyaa3plz: vâng.. rất mơ mộng...
lí do chủ yếu chắc là bọn trẻ đã cố chèo thuyền đi lánh nạn.. nen là không dính lông chăng :iconokie2plz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
1.4 MB
Resolution
2500×1875
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
298
Favourites
12 (who?)
Comments
24
×