Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
1.4 MB
Resolution
2500×1875
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
209
Favourites
14 (who?)
Comments
24
×
[L4S] Summer prom_ Couple Dolly Leo and Kurayami by Mylodnih [L4S] Summer prom_ Couple Dolly Leo and Kurayami by Mylodnih
For :iconlandof4seasons:

:icondollyleo: (c) :iconmylodnih: (me)
:iconkurayamiplz: (c) :iconvipluvb2st:

I think Dolly's singing this [link]

:iconlalalaplz:

Tôi xong rồi, xong rồi đó~

Mặc dù rất lâu mới nộp tranh nhưng thực chất tôi mới bắt đầu đi nét từ tối hôm kia :iconmingplz: xin lỗi bạn Kura vì sự chậm trễ :icongyaa2plz:

Vâng.. khung cảnh sến súa rất kinh khủng.. Dù sao đây là lần đầu tôi làm cả back ground trên SAI, nên mọi người cứ ném gạch đá tự nhiên, tôi không có ngại đâu :icondeyedplz:

*ôm Kura thắm thiết* :iconrubcheeksplz:
Add a Comment:
 
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
tui shipppppppp :iconscreaminplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
cô shippppppppppp kệ cô :iconscreamingplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
nỡ lòng nàoooooo~~ :iconineedtopeeplz:
tui đang ủng hộ cô đó trời ơi
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Artist
kệ cô :iconmingblushplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jul 5, 2013  Hobbyist Digital Artist
dc lắm. cô cứ kệ đi tui cứ ship làm gì nhau nàu :iconmingleleleplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Artist
không thèm :iconlazykickplz:
Reply
:iconvelger96:
Velger96 Featured By Owner Jul 5, 2013  Hobbyist Digital Artist
ai cần mấy người thèm :iconmingplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 5, 2013  Student Artist
:iconlazeoverkillplz:
Reply
(1 Reply)
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jul 4, 2013  Hobbyist General Artist
Sô rồ mén tịt :iconheblushplz:
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jul 4, 2013  Student Artist
:iconblushplz: lừa đảo cả thôi, quên không dùng số hoa bác Mi đưa~
Reply
Add a Comment: