Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
June 19
Image Size
798 KB
Resolution
2204×2024
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
479
Favourites
13 (who?)
Comments
40
×
[A-V] Asmodeus - Luxuria by Mylodnih [A-V] Asmodeus - Luxuria by Mylodnih
Bullet; Black Tên: 

   Bullet; Red Asmodeus

   Bullet; Pink Luxuria


Bullet; Black Tuổi: 

   Bullet; Red Bullet; Pink 20


Bullet; Black Giới tính:

   Bullet; Red Nam

   Bullet; Pink Nữ 

Bullet; Black Nghề nghiệp: 

   Bullet; Red Bullet; Pink Quỷ

Bullet; Black Tính cách: 

   Bullet; Red Là con quỷ tượng trưng cho lust :iconblushplz: nên tính cách cũng ảnh hưởng... Ve vãn một cách vô độ tất cả các giới tính                       :iconmingplz:

   Bullet; Red Hướng ngoại, hòa đồng, (ý tôi là nó hiếu động).

   Bullet; Red Bị cuồng em gái.

   Bullet; Pink Tính cách bên ngoài trái ngược với anh trai. Khá trong sáng, hay cười hay nói dễ xấu hổ dễ khóc (bánh bèo lắm) :icondeyedplz:

   Bullet; Pink Mặt tính cách ẩn bên trong giống như anh trai.

  

Bullet; Black Sở thích:

   Bullet; Red Tán gái và quấn lấy em gái

   Bullet; Red Bơi và cưỡi ngựa

   Bullet; Pink Đọc truyện XXX

   
 

Bullet; Black Một số thông tin khác:

   Bullet; Red Bullet; Pink Cung hoàng đạo: Nhân mã, Cung mọc Song Tử

   Bullet; Red Bullet; Pink Gia đình có 6 cặp sinh đôi TT^TT, cặp này đang nhỏ nhất

   Bullet; Red Bullet; Pink  Thằng anh vì dâm dê chị gái Ira nên bị đuổi khỏi nhà, quyết định đi du lịch. Luxy đến tiễn và bị kéo đi theo 

   
Add a Comment:
 
:iconthaikhachoangviet:
thaikhachoangviet Featured By Owner Jun 20, 2014
thêm một cặp nữa,hờ
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jun 20, 2014  Student Artist
Nope, con tôi là anh em sinh đôi 
Reply
:iconthaikhachoangviet:
thaikhachoangviet Featured By Owner Jun 20, 2014
chân dài tới háng
Reply
:iconthewitchintheart:
thewitchintheart Featured By Owner Jun 20, 2014
toàn trai xinh gái đẹp.... Anna  Frozen icon 
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jun 20, 2014  Student Artist
K đẹp đến thế :iconmingplz:
Reply
:iconmrallsundei:
MrAllSundei Featured By Owner Jun 20, 2014  Student General Artist
"Ve vãn một cách vô độ tất cả các giới tính" Llama Emoji-55 (Happy New Year) [V3] 
........ i like it !!!! Llama Emoji 35 (Desire or Want Something) [V2] 
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jun 20, 2014  Student Artist
I don't really mean it :iconmingblushplz:
Reply
:iconmrallsundei:
MrAllSundei Featured By Owner Jun 20, 2014  Student General Artist
Rì lí ??? Anna  Frozen icon 
Reply
:iconmylodnih:
Mylodnih Featured By Owner Jun 20, 2014  Student Artist
Yes, yes I do :iconhurrhurrplz:
Reply
:iconvierinferno:
VierInferno Featured By Owner Jun 20, 2014
Kết anh em nhà này rồi nha :iconblushplz:
Reply
Add a Comment: